Příběhy
CESTA TŘÍ KRÁLŮ
Byli jednou tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar.
Když se dozvěděli, že se narodil v betlémě Ježíšek, hned se vydali na cestu. Po cestě ale zažili spoustu nevídaných věcí, při kterých je mnohdy něco překvapilo. První velká překážka byla zarostlá džungle. Ze začátku se jim sice do džungle vůbec nechtělo, ale pak viděli v dáli, jak se něco třpytí, přišli blíže a viděli, že je to zlato, a hned je napadlo, že by zlato měli přinést jako dar Ježíškovi. Džunglí se hned dostali ven. Další překážka byla velká tržnice plná stánků a lidí. Vypadalo to tam jako v mraveništi. Tři králové se prodírali davem lidí a úplně na konci tržnice uviděli malinký stánek, kde měli kadidla. Nevěděli sice co to je, ale koupili si to, protože krásně vonělo. Třetí a poslední překážkou bylo bludiště ze stromů myrhovníku. Tři králové věděli, že když se míza stromu usuší, vznikne pryskyřice. Sluníčko v tuto dobu hodně svítilo, a tak si myrhu usušili, aby ji sypali za sebe a věděli, kudy už šli. Z bludiště se dostali a trochu myrhy jim zůstalo, a tak je napadlo že ji taky přinesou Ježíškovi. Do betléma došli s pomocí komety, která je doprovázela, a přitom jim svítila na cestu. Ježíškovi se uklonili, dali mu dary, co přinesli - zlato, kadidlo a myrhu. Ještě jednou se poklonili a odešli zase zpátky domů, a to byl celý příběh.