Příběhy
Letos se naše skupina rozhodla připojit k tradicím, které v České republice existují. Tvorba 3D modelu začala promýšlením samotné výstavy. Na jeho tvorbě se podílely děti různého věku od 7-12 let. Někdo maloval, někdo stříhal a lepil seno a někdo vyřezával zvířátka z plastelíny. Byl to dlouhý a zajímavý proces.
Práce na betlému umožnila ponořit se do atmosféry svátku a pochopit jeho podstatu.

(Poznámka pořadatelů: text nesplňuje zcela zadání, ale je to tak zajímavá informace, že jsme rozhodli jej zde ponechat. Výsledek jejich práce je v sekci betlémy.)