Další informace

 

Vážení přátelé betlémů!

Čeká nás již čtvrtý ročník Velké výstavy betlémů. Propozice budou zveřejněny v září, ale moc se od minulých lišit nebudou. Předpokládáme nějaké změny v příbězích, kde např. bude jiné téma a rozšíření věkové hranice. Termíny i způsoby přihlašování zůstanou stejné. Doporučujeme přednostně volit přihlášení přes webové stránky www.mujbetlem.cz – je to nejrychlejší způsob.

Než zasednete k počítači, abyste přihlásili své dílo, přečtěte si nějaké informace a pár praktických rad:

1) Pokud přihlašuje organizace větší počet prací, je dobré fotografie označit nejen iniciálami autora/autorů, ale i interním číslem/symbolem (např. 1 – M.K., 2 - J.M., T.N., 3 - P.R. atd.). Velice se tím omezí možnost chyb – např. záměna iniciál, přihlášení dvou prací pod stejnými iniciálami, nepřihlášení nějaké práce, přihlášení jedné práce vícekrát - to jsou chyby, které se skutečně vyskytují.

2) Doporučujeme každou práci fotit samostatně. To platí třeba i pro sourozenecké dvojice. Ze společné fotografie několika prací se těžko určuje autor a zmenší se tím jednotlivé práce.

3) Při kreslených pracích pamatujte na to, že zveřejněné fotografie na webu, v časopise Betlemář i v katalogu mají omezené rozměry, takže volte kontrastnější barvy, silnější čáry a nepoužívejte malé detaily. Tenké čáry mohou na malém formátu zcela zmizet.

4) I přes menší rozměry je třeba dostatečná kvalita fotografií. Při malém rozlišení se těžko může pořídit výřez, úpravy barev, kontrastu apod., což je hlavně pro tisk v mnoha případech nezbytné.

5) V dodacích údajích (na přihlašovacím formuláři je to bod 2. „Neveřejné údaje“, u organizací je adresa v bodě 1.) uveďte telefon na příjemce zásilky pro případnou komunikaci s kurýrem, který zásilku doručuje. Dodací adresu zvolte libovolnou, která Vám vyhovuje - domů, do zaměstnání, k příbuzným …

6) Pořadí prací na webových stránkách i v katalogu a časopise Betlemář není pořadím kvalitativním. Seřazení je podle  názvu míst, kde byly betlémy vystaveny.

7) Připomínáme dvě věci, které jsou v propozicích a jsou nezbytné:
- vystavené exponáty je nutné označit logem Velké výstavy betlémů (je možné stáhnout nebo nakreslit)
- betlém musí být veřejně přístupný nebo viditelný

Tým Velké výstavy betlémů

 

Informace pro účastníky Velké výstavy betlémů 2023

Zdravíme autory betlémů i všechny, kteří se jakkoli podíleli na úspěšném výsledku Velké výstavy betlémů 2023. Po zpracování tiskových materiálů Velké výstavy betlémů 2023 (pamětní listy, katalogy, kalendář, Časopis Betlemář), byly všechny rozeslány v polovině března na všechny adresy přihlášených, i s malými dárky. Pamětní listy obdrželi všichni podle požadových počtů, Betlemář, katalog a kalendář byly rozdělené podle určitého klíče. Další katalogy je možné objednat za dotovanou cenu u tiskárny On tisk na e-mailu skopal@on-tisk.cz.

ČLÁNEK V ČASOPISE BETLEMÁŘ Č. 92 O VELKÉ VÝSTAVĚ BETLÉMŮ

VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ Z DRUHÉ STRANY

O Velké výstavě betlémů čtenáře Betlemáře informujeme již třetím rokem – od propozic až po závěrečný katalog fotografií betlémů v povánočním čísle Betlemáře. Dnes k tomu chceme přidat aspoň základní informace o tom, co se musí udělat, aby se velká výstava betlémů uskutečnila. 

Začínáme již v září pracemi na webových stránkách. V roce 2022 to bylo práce hodně, protože se stránky zřizovaly - tvorba stránek je vždycky věc složitá. A naše stránky mají řadu specifik, která není snadné zpracovat. Konečné stránky jsou výsledkem dlouhých diskuzí organizátorů a programátorů, protože požadavky a možnosti se nejednou střetávají. V tomto ročníků to bylo již jednodušší, protože jsme „jen“ upravovali jednotlivé segmenty z hlediska zkušeností se zahajovací variantou a rozšiřovali  jsme obsah o přihlašování a prezentaci literárních příspěvků. „Jen“ je v uvozovkách, protože je to pouze v porovnání s celkovou tvorbou. I tak to vyžaduje dost úsilí a času. Hodně pozornosti jsme věnovali formulacím v přihlašovacích formulářích, především z hlediska požadavků zákona o ochraně osobních údajů. To je z pohledu právního část velice složitá, abychom měli jistotu, museli jsme využívat konzultace s odborníky. Komplikované je také to, že podmínky se liší podle toho, zda se přihlašuje dítě, či dospělý nebo jednotlivec, či organizace.
Ke konci září jsme rozesílali základní informace a propozice na desítky e-mailových adres – oslovovali jsme účastníky minulých ročníků (včetně předcházejících akcí v Senátu), domy dětí a mládeže, lidové školy umění, vytipovaná informační centra a základní školy. Není možné informace posílat globálně na všechna školská zařízení, protože nelze vyloučit, že bychom při vysokém počtu přihlášených nezvládli všechny záležitosti včas a dobře vyřizovat.
Od 15. listopadu do 24. prosince se mohli autoři betlémů přihlašovat a posílat fotografie svých děl. Každá přihláška se musí zkontrolovat, upravit a doplnit. Např. pro automatické zařazení do určitého místa na mapě na úvodní stránce musí být správné pořadí slov v adrese, doplňují se souřadnice místa vystavení, poštovní směrovací číslo, číslo ulice apod. Důležitá je kontrola všech aspektů výše uvedeného zákona – např. jestliže přihlášku podává organizace, nemůže se uvádět jméno nezletilého autora. Je to sice v propozicích, ale docela často se to nedodržuje. Problémy jsou i s obrázky, které jsou otočené, nekvalitní (v tomto případě žádáme o nové), jeden betlém je přihlášen vícekrát atd. To vše se týká betlémů, které jsou přihlášeny přes webové stránky. Jestliže jsou zaslány e-mailem, musí se exportovat se všemi náležitostmi na stránky, což je často při
větších počtech problematické z hlediska orientace v zaslaných materiálech.
Na konci prosince dostanou všichni účastníci informaci o tom, co se připravuje, co bude následovat a kdy mohou očekávat zásilku s materiály na ukončení aktuálního ročníku. Počátkem ledna se zpracovávají podklady pro únorové číslo Betlemáře, kde vychází zjednodušený katalog všech  výtvarných prací ve formě přílohy. Ihned potom následuje práce na přípravě řádného katalogu, který má dvojnásobný formát oproti časopisu, více údajů o díle a obsahuje také všechny práce literární. Náročná je jeho grafická příprava včetně titulní strany i dalších stran obálky. Další grafickou záležitostí je pamětní list, který obdrží všichni autoři výtvarných i literárních prací, a závěsného betlemářského kalendáře od dubna do března příštího roku. Do složky odesílaných materiálů patří také číslo 91 Betlemáře s přílohou fotografií autorských betlémů. Na rozdíl od pamětních listů jsou počty časopisů, katalogů a kalendářů omezeny, ale na všechny adresy je zasláno nejméně po jednom kusu. Zájemci si mohou objednat další katalogy za výhodnou cenu dotovanou společností On tisk, která tiskne všechny materiály a zařizuje balení a distribuci. Balíčky s písemnostmi a drobnými dárky, které poskytl náš Spolek českých betlemářů a drobní dárci, jsou odesílány v první polovině března. Pro účastníky Velké výstavy betlémů 2023 bylo vytištěno 47 kalendářů, 58 kusů Betlemáře č. 91, 62 katalogů a 506 pamětních listů. Dárků bylo přes 150 různých druhů. Před rozesláním jsou všichni přihlášení autoři informováni o čase, kdy mohou zásilku očekávat. Všechny balíčky jsou doplněny o osobní dopis s pozvánkou na další ročník.
Takže od startu do cíle to trvá více jak šest měsíců. Není to samozřejmě činnost každodenní, ale je často vázaná termíny a vnitřně stanovenou zásadou, že přihlášené betlémy musí být do dvou dnů zkontrolované, doplněné a zveřejněné.
Všechna práce se nedá vyjádřit v hodinách – je jich hodně, ale je to doba věnovaná dobré věci.

POZOR!

 * Fotografie v seznamu betlémů jsou řazeny abecedně podle místa vystavení.

 

 • Tip na výlet: KUKS – výlet k Braunovu betlému v přírodě
  I čas mimo Vánoce si můžete zpestřit hezkou procházkou (2 km) od parkoviště mezi Žirečem a Hřibojedy k unikátnímu kamennému betlému Matyáše Brauna a dalším Braunovým sochám. Po červené turistické cestě, vhodné i pro kočárky a odrážedla.

  Tip na výlet: BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
  Kromě betlémské kaple na Betlémském náměstí má Praha ještě jednu, méně známou a trochu ukrytou. Stojí totiž ve vnitrobloku Prokopské ulice. Původně to byl dvůr domu, který evangelická církev k tomu účelu koupila. A důvod stavby? Evangelíků na Žižkově a v okolí přibývalo a neměli důstojný svatostánek.Kaple se začala stavět v listopadu 1913. První bohoslužby se tu konaly v neděli 28. června 1914, shodou okolností v den, kdy v Sarajevu byl zavražděn následník trůnu. V té době šlo ale o jedinou Betlémskou kapli v Praze. Ta na Starém městě, která byla postavena na konci 14. století a kde kázal Jan Hus, totiž zchátrala a koncem 18. století byla zbořena. Na jejím místě na Starém městě tak v době, kdy se stavěla Betlémská kaple na Žižkově, byly jen čtyři bytové domy. Až v 50. letech na podnět tehdejšího ministra Zdeňka Nejedlého budovy vykoupil stát a stavba byla vybudována podle historického obrazu tehdejší kaple, kde kázal Jan Hus.
  Žižkovskou Betlémskou kapli stavěla firma Matěje Blechy z Karlína, pro kterou pracoval secesní a kubistický architekt Emil Králíček. Ten projektoval například dům Diamant na pražském Novém Městě nebo ikonickou kubistickou lampu na Jungmannově náměstí. Uplatnění kubistických prvků v sakrální stavbě je jedinečné v celosvětovém kontextu. Kubistické prvky jsou patrné hned při příchodu ke kapli na jejím zevnějšku. V kostelíku se ale dochoval i jedinečný kubistický interiér. Jako poslední se do kaple přistavěla její zvonice v roce 1938 podle projektu architekta Bohumila Kozáka. Zvon do ní darovali švýcarští evangelíci. Spolu s kubistickým kostelem v Pečkách jsou architektonickými skvosty světového významu.
  V rámci plánované asanace Žižkova hrozilo kapli zbourání,
  třetinou kostela měla jít výpadová  silnice z Florence. Naštěstí v 70. letech docházelo k útlumu bourání na Žižkově a místnímu faráři se podařilo kapli zachránit tím, že byla v roce 1975 prohlášena za Národní kulturní památku. Od roku 2006 prošla stavba v několika etapách generální opravou.
  Kostelík se nyní využívá na bohoslužby, různá společenská setkání, ale i koncerty a výstavy. V létě bývá také otevřený při Noci kostelů.