Příběhy
Dávno, dávno před mnoha léty, existovali tři králové, kteří se stali nesmrtelnými hrdiny díky jejich hledání a následování jasné hvězdy. Melichar, Kašpar a Baltazar - každý z nich pocházel z vzdálených zemí, které byly spojeny pouze tou nádhernou hvězdou, jež na obloze jasně zářila.
Melichar, král z východu, vládl nad bohatou zemí plnou zlata a vzácných kamenů. Když se dozvěděl o zázraku, který se měl stát, rozhodl se zanechat své královské pohodlí a vydat se na dlouhou cestu, nesouce s sebou zlatý dar pro očekávaného Krále.
Kašpar, král ze severu, byl mudrcem a prorokem ve své zemi. Jeho srdce toužilo po duchovním probuzení, a tak se vydal na pouť, přinesl s sebou kadidlo, symbol modlitby a duchovního spojení.
Baltazar, král z jihu, měl moudrost a vědění, které překračovaly hranice jeho království. S sebou nesl kadidlo a myrhu, představující pokoj a očištění.
Jejich cesta byla dlouhá a plná výzev. Procházeli pouštěmi, překonávali vysoké hory a brodili se lesy. Avšak nikdy neztráceli víru, protože věděli, že jejich poslání je něco většího než oni sami.
Během své cesty se setkali s různými osudy. Pomohli chudým pastýřům, sdíleli své moudrosti s mudrci, ale také narazili na krále Heroda, který pociťoval hrozbu jejich příchodu a chtěl znát jejich úmysly.
Přesto tři králové pokračovali ve své cestě. Hvězda na obloze jim vždy ukazovala správný směr. Až jednoho večera, když byli již velmi blízko svému cíli, hvězda zářila intenzivněji než kdy předtím.
Když dorazili do Betléma, našli tam jednoduché stáje, kde se nacházel novorozený Ježíš. Padli na kolena a předložili své dary – zlato, kadidlo a myrhu. Jejich srdce byla naplněna pokorou a radostí z toho, že mohou předat své dary Spasiteli.
Po setkání s Ježíšem každý král odešel zpět do své říše, ale jejich životy byly nyní spojeny neviditelným poutem. Tři králové si odnesli poselství o jednotě, pokoji a lásce, které přinesl novorozený Král.
A tak se stali legendami, jejichž příběhy se vyprávějí po celém světě během vánočních svátků. Jejich odvaha, víra a oddanost připomínají nám všem, že cesta k pravému významu života může být náročná, ale vždy stojí za to jít s otevřeným srdcem a hledat světlo, které nás vede k pravému cíli.