Přihláška od organizace

Údaje označené * jsou povinné

1) Veřejné údaje

Pokud by trval požadavek na zveřejnění jména, musí autora přihlásit zákonný zástupce.
2) Neveřejné údaje (kontakty na osobu pověřenou zajišťováním akce Velká výstava betlémů 2024)

3) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, uvedených v odst. 2 přihlášky k akci Velká výstava betlémů 2023, organizátory akce pro tuto akci po dobu 1 roku ode dne konání.
Souhlas je platný pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

  • V souvislosti s propagací, organizací a dokumentací akce Velká výstava betlémů 2023

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byl/a/i jsem/jsme poučen/a/i o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem/jsme byl/a/i v souladu s příslušnou legislativou poučen/a/i:

  • o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
  • že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu On tisk, Křesomyslova 384/17F, 1400 00 Praha 4, nebo e-mailem na adresu betlemy@on-tisk.cz.

Beru/bereme na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.